REZULTATI PRVOG ANKETIRANJA

REZULTATI PRVOG ANKETIRANJA „DEVOJČICE I FIZIČKA AKTIVNOST“

40% devojčica prvi put je probalo neki sport u Institutu za ženski sport, a 86% devojčica ima više energije od kada trenira
Više od polovine roditelja (62%) je izjavilo da je pandemija negativno uticala na promenu navika u porodici

Beograd, 7. decembar 2021.

Iako većina (88%) devojčica misli da je važno da se devojčice bave sportom, više od polovine njih (čak 57%), zna samo nekoliko devojčica iz njihove škole, koje zapravo treniraju neki sport. Svaka treća devojčica (35% njih) misli da se u njihovom okruženju dečaci više bave sportom, rezultati su ankete Devojčice i fizička aktivnost, koju je u novembru sproveo Institut za ženski sport. Anketa je sprovedena među devojčicama osnovnoškolskog uzrasta, koje treniraju u besplatnim školama sportova Instituta, i njihovih roditelja.

„Ponosni smo na podatke da su skoro sve devojčice, čak 95% njih, primetile pozitivne razlike od kada treniraju, da je skoro svaka druga devojčica, 40% njih, prvi put probala neki sport u našim školama, i da su skoro sve devojčice, 94% njih, izjavile je da im se veoma sviđaju treninzi“, izjavila je Jelena Pavićević, koordinator Instituta za ženski sport.

Čak 86% devojčica je primetila da ima više energije, a skoro svaka treća, odnosno 34% njih, da je bolje raspoložena od kada redovno trenira. Skoro polovina devojčica poželelo je da se bavi sportom jer su im to roditelji preporučili (47%), a 26% njih je videlo od drugarica. Devojčice prema anketi, najčešće počnu da treniraju sport između pete i osme godine (47%), sa manje od pet njih 34%, a sa više od osam njih 11%.

Devojčicama se na treninzima najviše dopada kada se takmiče (38%), da igraju u timu (34%) i druženje (32%). 70% devojčica izjavilo je da prati neke sportove. Među omiljenim sportovima najčešće su navođeni odbojka, košarka i ritmička gimnastika.

RODITELJI

Svi anketirani roditelji (100% njih) smatraju da fizička aktivnost ima veoma veliki uticaj na pravilan razvoj devojčica, a velika većina, 80% njih misli da časovi fizičkog u školi nisu dovoljni. 80% roditelja primetilo je neku pozitivnu promenu kod devojčice od kada trenira. Velika većina roditelja misli da su škole sporta nedostupne za devojčice jer su skupe (38%), nema ih dovoljno (36%) ili su namenjene dečacima (13%). Većina roditelja (84% njih) misli da će devojčica ukoliko se redovno bavi sportom imati više šansi da ostvari svoje potencijale kao odrasla osoba.

Ono što najviše očekuju od treninga je pravilan fizički razvoj (58%), razvijanje discipline i timskog rada (60%), razvijanje zdravih životnih navika (72%). Najvažnije im je da devojčica kroz treninge razvije ljubav ka sportu (65%), samopouzdanje (56%), timski rad (49%) i disciplinu i radne navike (47%). Skoro svi roditelji (98% njih) misli da fizička aktivnost ima uticaja na mentalno zdravlje.

Najviše roditelja je čulo za Institut prema preporuci (62%), ali i putem društvenih mreža (18%), i putem medija (20%). Skoro svi roditelji (96%) je zadovoljno treninzima, a 98% njih bi preporučilo Institut za ženski sport drugim roditeljima. Najbolje ocene roditelja dobili su metodologija rada sa devojčicama (60%), treneri (44%) i atmosfera (45%). Svaki treći roditelj (35%) je izjavio da je njihova devojčica već odustajala ranije od sporta.

Iako su roditelji upisali svoje devojčice na sport, skoro polovina njih (45%) nema redovnu fizičku aktivnost, a većina roditelja (62%) je izjavila da je pandemija negativno uticala na promenu navika u porodici.

Anketa je sprovedena u novembru u pet gradova u Srbiji, Beogradu, Zrenjaninu, Kikindi, Požarevcu i Vrnjačkoj Banji, na uzorku od 200 devojčica koje treniraju u besplatnim školama sportova Instituta za ženski sport i njihovih roditelja.

 

facebook
linkedin
note