Projekti

Institut za ženski sport organizator je brojnih edukativnih radionica za devojčice, od kojih se ističu psihološke i radionice koje se bave uspostavljanjem zdravih životnih navika.

Takođe, Institut za ženski sport organizuje seminare za trenere u sklopu kontinuiranih programa edukacije.

Pored redovnih radionica i seminara, Institut za ženski sport sa partnerskim organizacijama i državnim institucijama sprovodi projekte posvećene unapređenju ženskog sporta i fizičke aktivnosti kod dece. Među njima su i dva trenutno aktivna projekta „Škola i sport na tvom putu do uspeha“ koji se realizuje sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja  i „Dođi, vidi, treniraj“ koji se realizuje uz podršku Grada Beograda.

facebook
linkedin
note