Razvoj ženskog sporta u Srbiji

Ženski sport u Srbiji beleži izvanredne rezultate na međunarodnoj sceni. Ti rezultati posledica su izuzetnog talenta, ali i karaktera, posvećenosti, upornosti i radnih navika koje poseduju žene u Srbiji.

Muški i ženski sport definitivno nemaju isti tretman. Do sada je činjenica većeg ulaganja opravdavana većim interesovanjem za muški sport. Razlika je više nego očigledna, ali to samo može biti, ako se situacija pravilno sagleda, dodatna stimulacija za svakog ko je voljan da napravi neku promenu kako bi se ta razlika i trenutni jaz koji postoji, za početak, smanjili. Sigurna sam da bi malo veće interesovanje javnosti, malo veća aktivacija svih segmenata društva uticala na to da se broj medalja sa velikih takmičenja drastično poveća, da se mnogo veći broj žena rekreativno uključi u bavljenje sportom, kako bismo imali mnogo zdravije i srećnije društvo.

Motiv treba naći u činjenici da žene u poslednjih 30 godina sa Olimpijskih igara donose gotovo isti broj medalja kao i muškarci za našu zemlju.

U interesu celog društva je da napreduju, vredni, sposobni i talentovani. Kao takva diskriminacija na osnovu polne pripadnosti, kao osnov za napredovanje u karijeri, mora biti svedena na minimum. Strukovna i profesionalna jednakost između muškaraca i žena izgleda kao dalek, ali ipak dostižan cilj.

Ekonomska nejednakost između polova utiče i na to da su žene u mnogo većem procentu od muškaraca podložne ekonomskoj nesigurnosti i njenim posledicama. Ista primanja, isti društveni status i isti uslovi rada pri obavljanju istog posla jesu ono na čemu se mora insistirati kako bi    se ostvarila potpuna rodna ravnopravnost.

Od 15 osvojenih medalja Srbije u Pekingu, Londonu i Riju šest su donele žene (zlato Milica Mandić, srebro Ivana Maksimović, Tijana Bogdanović i odbojkašice i bronze Ivana Španović i košarkašice), pa od devet medalja u Atlanti, Sidneju i Atini četiri su donele žene (Aleksandra Ivošev zlato i bronzu i Jasna Šekarić dva srebra) i u Seulu i Barseloni šest od 15 (Jasna Šekarić zlato, srebro i bronzu, košarkašice srebro, a Aranka Binder i par Fazlić-Perkučin bronzu).

Moramo da radimo na tome da ohrabrimo što veći broj devojčica i žena da se bave sportom, da im jasno stavimo do znanja koliko dobrog u njihovom životu on može doneti. Naš zadatak treba da bude brigao zdravlju nacije, o budućnosti, ali i o vrhunskim rezultatima na velikim takmičenjima, koji našoj zemlji donose veliki pozitivan publicitet.

Promocija, aktivacija, rad stručnjaka, uslovi za napredak i stvaranje vrhunskih sportista su segmenti koji mogu da nam donesu isključivo pozitivne stvari kada je ženski sport u pitanju.

Kao nikada pre, danas imamo veliki broj izuzetno kvalitetnih uzora među sportiskinjama na koje devojčice mogu da se ugledaju i koje i te kako mogu da nam pomognu u promovisanju i dizanju svesti o važnosti bavljenja sportom. Upravo zato smatram da ovaj trenutak ne smemo da propustimo.

projekti

Razvoj ženskog sporta trebalo bi da teče u nekoliko pravaca:

1

Stvaranje baze – aktivacija devojčica osnovnoškolskog uzrasta da se bave sportom i kreiranje uslova u kojima mogu da zavole sport i treniraju;

2

Razvoj talenata – stvaranje svih potrebnih uslova za nastanak vrhunskih sportiskinja. Uključivanje stručnjaka, obezbeđivanje uslova za treniranje, stvaranje zdrave konkurencije, ali i briga o obrazovanju, bez zapostavljanja tog segmenta;

3

Vrhunski sport – uslovi za treniranje, vrhunski stručnjaci, vrhunska takmičenja na domaćem nivou, interesantna za praćenje, podizanje interesovanja u narodu za ženski sport kako bi sponzori imali interes za ulaganje;

4

Rekreativni sport – ohrabrivanje žena da se bave sportom. Da pored svih obaveza koje imaju makar dva puta nedeljno odvoje za bavljenje sportom. Za rekreativni razvoj, potrebno je aktivirati sportske grane koje mogu ponuditi bavljenje sportom za opštu javnost – trčanje, fitnes, gimnastika, plivanje.

Razvoj ženskog sporta nikako ne treba da uključi isključivo velike gradove i naseljene sredine. Svim ženama, devojkama i devojčicama na teritoriji Srbije treba obezbediti jednake uslove za bavljenje sportom. Promocija, uslovi i rad treba da zahvate svaki kutak naše zemlje. Treba omogućiti svakoj perspektivnoj sportistkinji da dobije uslove za razvoj, kako bi ispunila svoj talenat.

Budimo uz naše sportistkinje od njihovih prvih koraka i pokušaja, preko napornih treninga, i kada se gubi i kada se pobeđuje, i kada se iščekuje, najavljuje i priprema za velika takmičenja.

Marina Maljković

facebook
linkedin
note