Radionica za decu sa invaliditetom

KAKO SE DECA SA INVALIDITETOM I SMETNJAMA U RAZVOJU MOGU PRIKLJUČITI SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA

Beograd, 26. decembar 2021.

Uz pomoć sporta, deca sa invaliditetom mogu da poboljšaju svoje motoričke sposobnosti, da emocionalno dosegnu do svojih granica zadovoljstva i zdravstveno sebe potvrde, steknu samopouzdanje i veru u preostale mogućnosti, a na taj način se olakšava primena ostalih terapeutskih metoda i ubrzava sam proces osposobljavanja, zaključeno je na prvoj radionici posvećenoj inkluziji dece sa invaliditetom i smetnjama u razvoju u sportske aktivnosti, u organizaciji Instituta za ženski sport, vodeće organizacija za ženski rekreativni i profesionalni sport u jugoistočnoj Evropi.

„Invaliditet, bez obzira na njegov stepen, traži neprekidnu potrebu za trajnom psihofizičkom rehabilitacijom svakog pojedinca. Baš zbog toga u celom svetu se zasniva praksa, da se elementi fizičkog vaspitanja, igre, sporta i rekreacije, koriste kao veoma efikasna sredstva protiv invaliditeta bilo koje vrste“, izjavio je dr Đorđe Topličić član medicinskog tima Instituta za ženski sport.

„Sportska igra zbog svoje inventivnosti podstiče aktivnost duha, odlučnost, takmičarski duh, samosvest. Njom deca potvrđuju svoje psihofizičke sposobnosti, uz uslov da je ona odabrana, dobro organizovana, prilagođena karakteru, stepenu i trenutnim mogućnostima dece, čime postaje veoma korisno sredstvo prilagođavanja i samopotvrđivanja. Učešće u sportsko-rekreativnim aktivnostima je doživljaj i iskustvo u kome svako dete pronalazi veliko zadovoljstvo“, izjavila je dr Danijela Vukićević, član medicinskog tima Instituta za ženski sport.
Integracija dece sa posebnim potrebama podrazumeva jednako vaspitanje i obrazovanje za svu decu, uključujući i decu sa invaliditetom. Integracija dece sa razvojnim teškoćama ima dvostruki značaj – sa jedne strana ona omogućava uključivanje dece sa smetnjama u razvoju u život zajednice na ravnopravnim osnovama, s druge strane, deca iz redovne populacije postaju svesna različitosti i specifičnosti ljudskih mogućnosti i potencijala, što pomaže razvijanju empatičnosti, humanizma i poštovanja ljudskih prava.

Inkluzija teži ka uvažavanju individualnih i društvenih razlika, svesnom razvijanju tolerancije, uvažavanju različitosti pojedinca, a pre svega isticanju vrednosti jedinke, izjednačavanju prava osoba sa invaliditetom sa ostalim članovima društvene zajednice, pružanju jednakih mogućnosti i uslova za svakodnevni život, pa i za sportske aktivnosti.

Osim besplatnih škola sportova za devojčice, Institut za ženski sport organizator je brojnih edukativnih radionica, od kojih se ističu psihološke i radionice koje se bave uspostavljanjem zdravih životnih navika devojčica. Takođe, Institut za ženski sport organizuje seminare za trenere u sklopu kontinuiranih programa edukacije kako bi se unapredio razvoj ženskog sporta u Srbiji.

facebook
linkedin
note